Νανοϋλικά

Το κύριο μέλλημα των συντηρητών είναι να προστατεύσουν τα Μνημεία, αφού αυτά είναι τα τεκμήρια του παρελθόντος και των πολιτισμών. Τα Μνημεία είναι κομμάτι της ιστορίας, μας δίνουν τη μοναδική ευκαιρία να «αγγίξουμε» την ιστορία. Επομένως είναι ανάγκη να προστατευθούν αυτά τα τεκμήρια όσο πιο καλά και κοντά στην πραγματική τους κατάσταση και να περάσουν στις επόμενες γενιές σαν μοναδική Πολιτιστική Κληρονομιά. Η τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα είχαν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη μερικών νέων υλικών για την συντήρηση της πέτρας, βασικού υλικού δόμησης των Μνημείων.

Ελληνικά

Οι μέθοδοι μας

Με μοναδικό στόχο την εις βάθος έρευνα του υπεδάφους, χρησιμοποιούμε σήμερα όλες τις σύγχρονες μεθόδους στη γεωφυσική.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω μεθόδους:

Ελληνικά

Βιντεοσκόπηση γεωτρήσεων

Ελληνικά

Η τεχνολογία της βιντεοσκόπησης των γεωτρήσεων που ξεκίνησε το 1980 έγινε σήμερα το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης όλων των σοβαρών προβλημάτων των σωληνωμένων γεωτρήσεων. Η μεθοδολογία είναι πολύ απλή και συνίσταται στην εισαγωγή μιας βιντεοκάμερας στην γεώτρηση και την συνεχόμενη καταγραφή της εσωτερικής εικόνας της γεώτρησης από την επιφάνεια μέχρι τον πυθμένα. Η GEOSERVICE διαθέτει ένα πλήρες σύστημα που μπορεί να ελέγχει γεωτρήσεις μέχρι 400 μ βάθος. Η καταγραφή γίνεται σε μαγνητικό μέσο με ταυτόχρονη ένδειξη του βάθους με ακρίβεια εκατοστού.